منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

ضرایب و منابع دروس اقتصاد کشاورزی

در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی ضرایب دروس محتلف و منابع پیشنهادی برای دروس به شرح زیر است:

ضرایب دروس اقتصاد کشاورزی :


 

اقتصاد کشاورزی

 

ضرایب و منابع دروس اقتصاد کشاورزی سنجش امیرکبیر

منابع آزمون اقتصاد کشاورزی :

اقتصاد خرد:

1.   کتاب سالتواره ، فرگوسن  –

2.   تست اقتصاد خرد تیمور محمدی انتشارات پوران پ‍ژوهش

3.   جزوه اقتصاد خرد دکتر سلامی دانشگاه تهران

4.   جزوه اقتصاد عمومی دکتر یزدانی دانشگاه تهران

5.   جزوه اقتصاد خرد همراه با نکات کنکوری دکتر تیمور محمدی دانشگاه علامه طباطبایی تهران  تدریس شده در کلاس کنکور ارشد اقتصاد

6.   جزوه دکتر محسن نظری دانشگاه علامه طباطبایی تدریس شده در کلاس کنکور ارشد

اقتصاد کلان:

1.   کتاب تیمور رحمانی-

2.   کتاب تست تیمور رحمانی و محسن نظری

3.   جزوه اقتصاد کلان  دکتر طبیبیان+ جزوه دکتر کهنسال  دانشگاه فردوسی مشهد

4.   جزوه اقتصاد کلان دکتر تیمور رحمانی دانشگاه علامه طباطبایی( تدریس شده در کلاس کنکور )

اقتصاد سنجی: 

1.   کتاب دامودار گجراتی

2.   جزوه اقتصاد سنجی دکتر زیبایی دانشگاه شیراز

3.   جزوه اقتصاد سنجی دکتر یزدانی دانشگاه تهران

اقتصاد منابع طبیعی :

1.   کتاب حمید امین نژاد،سوری –

2.   کتاب دکتر ابراهیمی-

3.   جزوه اقتصاد منابع طبیعی دکتر اسماعیلی دانشگاه شیراز

4.   جزوه اقتصاد منابع طبیعی دکتر کهنسال دانشگاه فردوسی مشهد

5.   جزوه اقتصاد منابع طبیعی دانشگاه تهران

اقتصاد توسعه در جهان سوم:

1.   کتاب مایکل تودارو  –

2.   جزوه خلاصه تودارو+ جزوه دانشگاه شیراز

3.   اقتصاد توسعه و سیاست دکتر کرباسی دانشگاه زابل

4.   جزوه اقتصاد و توسعه سیاست کشاورزی دکتر دانشور  دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت واحد های کشاورزی:

1.   کتاب رونالد دی کی،

2.   جزوه  دکتر دهقانیان دانشگاه  فردوسی مشهد

3.   جزوه  مدیریت مزرعه دکتر اشراقی دانشگاه تهران

4.   جزوه  زبان تخصصی اقتصاد کشاورزی

 

ضرایب و منابع کنکور ارشد  اقتصاد کشاورزی سنجش امیرکبیر