منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

 معرفی کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی با 4 گرایش در سنجش امیرکبیر

معرفی رشته :

اقتصاد کشاورزی مجموعه ای از علوم و روشهاست که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

اقتصاد کشاورزی روشهای استفاده مطلوب بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه ها و ابزار کارآمد خود مورد مطالعه قرار می دهد.

هدف از ایجاد رشته  ارشد اقتصاد کشاورزی، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتواند با تکیه بر دانش و اندوخته های علمی و تجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی، به تهیه و تدوین طرحهای توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقه ای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق به کارگیری روشهای تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدلهای ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید، توزیع و یا مصرف مواد غذایی و مواد خام، راهکارهای مناسبی را ارائه نمایند.
 

رشته
 اقتصاد کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد دارای 4 گرایش سیاست و توسعه کشاورزی اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست بازاریابی محصولات کشاورزی می باشد.

 معرفی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی با 4 گرایش در سنجش امیرکبیر


در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و نیز افرادی که در بازار کار به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شاملبرنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی با 4 گرایش، معرفی سایر رشته های کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد کشاورزی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی.

 

برنامه درسی سرفصل ارشد اقتصاد کشاورزی با 4 گرایش و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس پایه : 12 واحد
دروس تخصصی : 9 واحد
دروس اختیاری : 5 واحد
پایان نامه : 6 واحد

 معرفی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی با 4 گرایش در سنجش امیرکبیر 

 

  دانشگاه هایی که در رشته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دانشجو می پذیرند(بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 95)
 

دانشگاه ارومیه         

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ساری

دانشگاه شهید باهنر

دانشگاه فردوسی

دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان

دانشگاه اردکان

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 

 

 

 معرفی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی با 4 گرایش در سنجش امیرکبیر 

 دانشگاههایی که در رشته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی پذیرش دانشجو دارند

 (بر ساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 97

دانشگاه شهید باهنر

دانشگاه تهران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشگاه فردوسی

 

دانشگاههایی که در رشته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
پذیرش دانشجو دارند ( بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 97)

دانشگاه اردکان

دانشگاه تبریز

دانشگاه تربت حیدریه

دانشگاه زابل

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه شیراز

دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان

دانشگاه فردوسی

دانشگاه ارومیه

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه کردستان

 

 دانشگاههایی که در رشته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست پذیرش دانشجو دارند (بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 97)

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه تبریز

دانشگاه ارومیه

دانشگاه تهران

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه شهید باهنر

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی ساری

دانشگاه شیراز

 
دانشگاه هایی که در رشته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دانشجو می پذیرند(بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94)
 

دانشگاه ارومیه         

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ساری

دانشگاه شهید باهنر

دانشگاه فردوسی

دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان

 

 

 

  دانشگاههایی که در رشته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی
پذیرش دانشجو دارند
 (بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94)

دانشگاه شهید باهنر

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه اردکان

دانشگاه فردوسی

 

 معرفی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی با 4 گرایش در سنجش امیرکبیر 


بازارکار، وضعیت استخدام و آینده شغلی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی :

بازارکار و آینده شغلی رشته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی در قالب مشاغل مرتبط با این رشته معرفی شده اند. برای اطلاع از توضیحات کامل مربوط به هر شغل می توانید روی آنها کلیک کنید

مشاغل زیر به طور مستقیم به رشته کارشناسی ارشد  مهندسی اقتصاد کشاورزی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد :  

 معرفی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی با 4 گرایش در سنجش امیرکبیر