منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

منابع گرایش های مختلف ارشد مهندسی شیلات سنجش امیرکبیر

سرفصل‌ها و ضرایب دروس گرایش‌های مختلف کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات به شرح زیر است:

1.   زبان عمومی و تخصصی انگلیسی

2.    ماهی شناسی

3.     اکولوژی دریاها

4.    ایمنولوژی

5.    تکثیر و پرورش ماهی

6.   اصول تکثیر و پرورش ماهی

7.   تکثیر و پرورش آبزیان

8.    اصول تغذیه آبزیان

9.    هیدروبیولوژی عمومی

10.         پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان

11.         شیمی فرآورده های شیلاتی

12.         اصول فرآوری محصولات شیلاتی

13.         میکروبیولوژی فرآورده­های شیلاتی

14.         اصول روش های صید آبزیان

15.         شناسایی آلات و ادوات صید

 

گرایش‌های مختل سرفصل‌ها و ضرایب دروس گرایش‌های مختلف کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات

  

مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات به شرح زیر است:

1.   مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان

2.   مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی

3.   مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی

4.   مهندسی صید و بهره برداری آبزیان


گرایش های مختلف کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات سنجش امیرکبیر

 

 

بزیان , منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلات, منابع آزمون ارشد علوم و مهندسی شیلات, منابع کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلات, منابع ارشد علوم و مهندسی شیلات , منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیلات, منابع آزمون ارشد مهندسی شیلات, منابع کارشناسی ارشد مهندسی شیلات, منابع ارشد مهندسی شیلات , منابع آزمون کارشناسی ارشد شیلات تکثیر و پرورش, منابع آزمون ارشد شیلات تکثیر و پرورش, منابع کارشناسی ارشد شیلات تکثیر و پرورش, منابع ارشد شیلات تکثیر و پرورش , منابع کارشناسی ارشد شیلات گرایش تکثیر و پرورش, دانلود جزوات کارشناسی ارشد شیلات, دانلود جزوه هیدروبیولوژی, بازار کار مهندسی شیلات, دانلود کتاب ماهی شناسی دکتر ستاری