منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی سنجش امیرکبیر96-97

رشته امتحانی

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

علوم و صنایع غذایی

میکروبیولوژی مواد غذایی

میکرو بیولوژی مواد غذایی،

فریزیر

میکروبیولوژی مواد غذایی ،جی


 

شیمی مواد غذایی

مبانی شیمی موادغذایی،جواد کرامت

1-Food Chemistry, Deman

کنترل کیفی مواد غذایی

1-کنترل کیفیت اماری،دکتر کاظم نقتدریان

2-کنترل کیفیت آماری در صنایع 

غذایی،عشرت آبادی-کاکائی


تکنولوژی مواد غذایی

1تکنولوژی روغن

2-تکنولوژی قند

3-تکنولوژی لبنیات

4-تکنولوژی غلات

5-تکنولوژی گوشت

6-تکنولوژی کنسرو

1-فرآوری روغن های خوراکی ،مهدی کدیور-امیر حسین گلی

2اصول صنایع تولید شکر ،غلامرضا مصباحی

3-صنعت شیر جلد اول و دوم-مهندس فرهنودی

4-مقدمه ای بر تکنولوژی فرآورده های غلات ،رسول پایان

تکنولوژی غلات ،هادی پیغمبر دوست

مبانی فناوری غلات ،ناصر رجب زاده

5-علوم و صنایع گوشت ،دکتر رکنی

اصول و روشهای تولید سوسیس و کالباس ،دکتر محمدی و دکتر حسینی

6-صنایع کنسرو سازی اصول و کاربردها،ج حصاری

اصول کنسرو سازی،مهندس پایان

اصول صنایع کنسرو سازی،غلامرضا مصباحی


  • ۹۶/۰۷/۰۸
  • منابع آزمون کشاورزی منابع آزمون کشاورزی