منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

ضرایب و منابع دروس ارشد مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی  سنجش امیرکبیر

در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی ضرایب دروس محتلف و منابع پیشنهادی برای دروس به شرح زیر است:

کشاورزی - بیماری شماسی گیاهی

منابع آزمون کشاورزی بیماری شناسی گیاهی :

زبان :

۵۰۴ کتاب

برای گرامر کتاب عباس فرزام و احمد مدیری مناسب می باشد .
برای زبان تخصصی هم هر کتاب و مطلب مربوط به گیاهپزشکی می تواند مناسب باشد ولی کتاب و جزوات زیر هم میتوانند موثر باشند
 :

کتاب فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (جلد دوم : بیماری شناسی گیاهی) ، دکتر ایزد پناه ، بنی هاشمی ، ارشاد ، شریفی تهرانی
کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان گیاهپزشکی (محرابی،عبادی،طالبی(
 Glossary 
کتاب Plant pathology, اگریوس
سه صفحه اول هر فصل اگریوس
جزوه لغات بیماریشناسی جمع آوری شده از کنکورهای قبلی

گیاهشناسی :

کتاب سیستماتیک گیاهی دکتر صداقت حور ، انتشارات دیباگران {این کتاب طبق جزوه سیستماتیک گیاهی تهران( دکتر وزوایی) است

جزوه آناتومی گیاهی (تهران ابوریحان )-دکتر حریری

جزوه فیزیولوژی گیاهی شیراز دکتر معینی

جزوه گیاهشناسی ۱{جزوه کلاسی دانشگاه خودتان کفایت میکند

 کتاب گیاهشناسی پایه(دو جلدی)- دکتر احمد قهرمان انتشارات دانشگاه تهران

جزوه گیاه۱ تهران-دکتر وزوایی

قارچ شناسی:

جزوه قارچ شناسی ارومیه دکتر قوستا

ضرایب و منابع دروس کارشناسی ارشد مهندسی بیماری شناسی گیاهی  سنجش امیرکبیر

 جزوه قارچ شناسی ارومیه دکتر قوستا

کتاب اصول قارچ شناسی الکسو پولوس(ترجمه دکتر صارمی ، پیغامی ، پژوهنده), انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

 جزوه قارچ شناسی اصفهان .

 جزوه قارچ شناسی اهواز

 کتاب قارچ شناسی تکمیلی-دکتر پیغامی

 کتاب قارچ شناسی مقدماتی(مخصوص دوره های کارشناسی)-دکتر اشکان


بیماری شناسی مقدماتی:

جزوه بیماری مقدماتی شیراز دکتر تقوی
جزوه بیماری مقدماتی تهران دکتر زاد
کتاب سه جلدی بیماریهای گیاهی- اگریوس

بیماریهای زراعی:

جزوه بیماریهای زراعی شیراز دکتر بنی هاشمی و دکتر بهجت نیا
 
جزوه بیماریهای زراعی شیراز دکتر بنی هاشمی و دکتر ایزد پناه

بیماریهای درختان میوه:

جزوه بیماریهای درختان میوه شیراز دکتر بنی هاشمی و دکتر افشاریفر
 
جزوه بیماریهای درختان میوه شیراز(قسمت بیماریهای ویروسی)-دکتر ایزدپناه 
جزوه بیماریهای درختان میوه تهران دکتر زاد 
جزوه بیماریهای درختان میوه اهواز

بیماریهای فیزیولوژیک:

جزوه بیماریهای فیزیولوژیک شیراز دکتر بنی هاشمی 

بیماریهای صیفی ، سبزی ، جالیزی:

جزوه شیراز دکتر افشاریفر
جزوه تهران دکتر اخوت
جزوه تبریز
کتاب بیماری صیفی و جالیز- دکتر اعتباریان

ویروس- پروکاریوت:

جزوه ویروس- پروکاریوت شیراز دکتر تقوی و دکتر بهجت نیا
جزوه ویروس- پروکاریوت ساری دکتر رحیمیان

نماتد شناسی:

جزوه نماتد شناسی شیراز دکتر کارگر
جزوه نماتد شناسی دانشگاه آزاد شیراز دکتر صاحبانی
جزوه نماتد شناسی تبریز- دکتر نیکنام.

سم شناسی:

 جزوه سم شناسی اصفهان- دکتر شریف نبی
 
جزوه سم شناسی تبریز
کتاب اصول سم شناسی کشاورزی- دکتر رخشانی و عبدالحسنی
جزوه سم شناسی تهران

اصول مبارزه با بیماریهای گیاهی:

کتاب اصول مبارزه با بیماریهای گیاهی دکتر آهون منش انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
جزوه اصول مبارزه تهران دکتر شریفی تهرانی
جزوه اصول مبارزه اهواز

ضرایب و منابع دروس کارشناسی ارشد مهندسی بیماری شناسی گیاهی  سنجش امیرکبیر


منابع آزمون کارشناسی ارشد

,دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

,لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد

,لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

,لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد روابط بین الملل

,لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

,لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد معماری

,منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

,منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد حسابداری

,منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

,منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد معماری

,منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع

,منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک

,منابع آزمون و ضرایب کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

,منابع آزمون کارشناسی ارشد

,منابع آزمون کارشناسی ارشد 1396

,منابع آزمون کارشناسی ارشد 1397

,منابع آزمون کارشناسی ارشد 1398

,منابع آزمون کارشناسی ارشد 96

,منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 حقوق خصوصی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد

,منابع آزمون کارشناسی ارشد 94 رشته حقوق

,منابع آزمون کارشناسی ارشد 95

,منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 تربیت بدنی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 حسابداری

,منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 حقوق خصوصی