منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست (کد 1317) (سراسری)

« زبان عمومی و تخصصی »

درس زبان تخصصی و عمومی در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 30 تست بوده و ضریب آن (2) می‌باشد. داشتن حداقل دانش لازم برای سؤالات زبان عمومی ضروری است که نیازمند مطالعه گرامر و لغات و اصطلاحات زبان عمومی است همچنین برای پاسخگویی به سؤالات تخصصی باید لغات و اصطلاحات زبان تخصصی مربوط به رشته محیط زیست مطالعه شود البته برای این منظور مطالعه دروس تخصصی محیط زیست بخصوص درس شناخت محیط زیست اهمیت دارد.

منابع و مراجع مهم برای درس زبان تخصصی شامل، 1ـ انگلیسی تخصصی و فرهنگ لغات محیط زیست ، دکتر جعفر نوری 2ـ فرهنگ دوسویه علوم محیط زیست ، دکتر منوری می‌باشد. در کتاب زبان عمومی مطالب گرامری و یک سری لغات و اصطلاحات عمومی و همچنین تست‌های عمومی رشته‌های مختلف گنجانده شده و داوطلبان حتی در صورت فراموشی درس زبان می‌توانند خود را به سطح مطلوبی با استفاده از این کتاب برسانند.

« آلودگی محیط زیست »

درس آلودگی‌های محیط زیست در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 25 تست بوده و ضریب آن (2) می­ باشد. این درس تلفیقی از 6 واحد درسی شامل 2 واحد آلودگی‌های هوا و صوت و 2 واحد آلودگی‌های آب و خاک و 2 واحد آلودگی‌های مواد زائد جامد می­ باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­ شود. مباحث این درس شامل آلودگی آب، هوا، صدا، نفت، مواد زائد جامد، خاک می‌باشد که تمرکز اصلی سؤالات در سال 96 مباحث آلودگی آب و هوا می‌باشد.

منابع و مراجع مهم برای درس آلودگی‌های محیط زیست شامل مهندسی محیط زیست ، دکتر عباسپور، آلودگی‌های محیط زیست، دکتر مینو دبیری و آلودگی آب و خاک و هوا، دکتر افیونی می‌باشد که توصیه می‌شود جزوات درسی و کتاب‌های مرتبط با این مباحث نیز برای آزمون کارشناسی ارشد مطالعه شود. با توجه به پراکندگی منابع، انتشارات سنجش امیرکبیر کتابی تحت عنوان آلودگی محیط زیست تألیف نموده است که می تواند منبع مفید و کافی برای دانشجویان این رشته محسوب شود.

« اکولوژی حیات وحش »

درس اکولوژی حیات وحش در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 25 تست بوده و ضریب آن (2) می‌باشد. این درس تلفیقی از 7 واحد درسی شامل 3 واحد اکولوژی و 2 واحد مبانی مدیریت حیات وحش و 2 واحد فنون و مدیریت حیات وحش می­ باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­ شود. مباحث این درس به طور کلی شامل اکولوژی و مدیریت حیات وحش می‌باشد که بیشترین سؤالات مربوط به مبحث مدیریت حیات وحش است.

منابع و مراجع مهم برای درس اکولوژی حیات وحش شامل بوم شناسی کربس، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، بوم‌شناسی و مدیریت حیات وحش ، دکتر منصور مصداقی و جزوات مربوطه Ecological Methodology Charles Krebs می‌باشد. انتشارات سنجش امیرکبیر کتابی تألیف نموده است که تمامی مطالب و سرفصل های این درس را با بیان ساده و قابل فهم مطرح کرده است.

« شناخت و حمایت محیط زیست »

درس شناخت و حمایت محیط زیست در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 25 تست بوده و ضریب آن (3) می­ باشد. این درس شامل 3 واحد اکولوژی و 3 واحد شناخت محیط زیست می­ باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­ شود. مباحث این درس شامل تعاریف و مفاهیم، زیستگاه‌ها، اکوسیستم و اکولوژی انسانی است.

منابع و مراجع مهم برای درس شناخت محیط زیست شامل شناخت وحمایت محیط زیست عبدالحسین وهاب‌زاده، مبانی محیط زیست عبدالحسین وهاب‌زاده، اکولوژی عمومی دکتر اردکانی ، اکولوژی عمومی دکتر نیشابوری و جزوات درسی می‌باشد. کتاب سنجش امیرکبیر خلاصه مفید از مباحث شناخت و حمایت محیط زیست می باشد که دانشجو با مطالعه دقیق این کتاب می تواند به درصد مناسبی دست یابد و همچنین مطالعه تست ها و مثال هایی که در کتاب آورده شده می تواند کمک بسیار خوبی برای فهم مطالب باشد.

« ارزیابی توان محیط زیست»

درس ارزیابی محیط زیست در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 25 تست بوده و ضریب آن (3) می‌باشد. این درس شامل 2 واحد ارزیابی که خود شامل مباحث مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی و مباحث مربوط به ارزیابی توان و آمایش سرزمین می‌باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­ شود. مباحث این درس به طور کلی به دو بخش ارزیابی توان و آمایش سرزمین و ارزیابی اثرات تقسیم‌بندی می‌شود که بیشتر سؤالات از بخش توان و آمایش سرزمین طراحی می‌شود.

منابع و مراجع مهم برای درس ارزیابی محیط زیست شامل شالوده آمایش سرزمین دکتر مجید مخدوم، مقدمه‌ای بر ارزیابی زیست محیطی دکتر منوری و دکتر شریعت و ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) جزوات درسی می‌باشد. کتاب سنجش امیرکبیر تمامی مطالب مهم این منابع را گردآوری کرده و دانشجو را از مراجعه به این منابع بی نیاز می کند و تست ها و مثال های موجود همراه با پاسخ تشریحی سبب ارزیابی دانشجو می شود.

« بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری »

درس بیولوژی حیوانات شکاری در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 25 تست بوده و ضریب آن (2) می­ باشد. این درس شامل 2 واحد زیست شناسی و شناخت حیوانات شکاری می­ باشد که خود شامل مباحث مربوط به بیولوژی حیوانات شکاری و مباحث مربوط به پرنده شناسی می باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­ شود و توزیع سؤالات در هر دو بخش به یک صورت می‌باشد.

منابع و مراجع مهم برای درس بیولوژی حیوانات شکاری 1- راهنمای صحرایی پستانداران ایران ، هوشنگ ضیایی، انتشارات سازمان محیط زیست 2- پرنده شناسی ، دکتر منصور مصداقی ، نشر فرهنگ اسلامی 3- راهنمای پرندگان ایران، جمشید منصوری و جزوات درسی و کتب مرتبط با این مباحث بخصوص پرنده شناسی می‌باشد. انتشارات سنجش امیرکبیر کتابی را تألیف نموده است که تمامی مطالب مهم و کنکوری طبق سرفصل دانشگاه را به صورت یکجا گردآوری کرده و با بیانی روان و ساده توضیح داده است که دانشجو با هر سطح علمی با مطالعه درسنامه آن می تواند بر این درس مسلط شود. همچنین تست ها و مثال های موجود کمک زیادی برای فهم بهتر مطلب می کند.

ضرایب دانشگاه سراسری علوم و مهندسی محیط زیست براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- آلودگی های محیط زیست، 3- اکولوژی حیات وحش، 4- شناخت و حمایت محیط زیست، 5- ارزیابی محیط زیست، 6- بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری.

2 
3 
4 
5 
6 
علوم و مهندسی محیط زیست
1) مدیریت و حفاظت تنوع زیستی 
1 2 
2 
2 
3 
3
رشته گرایش کد ضریب
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1
 
2 
2) ارزیابی و آمایش سرزمین 
1 2 
2 
2 
3 
3 
2 
3) آلودگی های محیط زیست 
1 2 
2 
2 
3 
3 
2 

306 عدد

منابع آزمون ارشد

,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

,لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد

,لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

,لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد معماری

, منابع آزمون ارشد 1396

,منابع آزمون ارشد 1397

,منابع آزمون ارشد 96

,منابع آزمون ارشد 97

,منابع آزمون ارشد 96 دانشگاه آزاد

,منابع آزمون ارشد 96 عمران

,منابع آزمون ارشد 98

,منابع آزمون ارشد 96 حقوق خصوصی

,منابع آزمون ارشد 96 دانشگاه آزاد

,منابع آزمون ارشد 97 عمران

,منابع آزمون ارشد ادبیات فارسی

,منابع آزمون ارشد اقتصاد

,منابع آزمون ارشد برق

,منابع آزمون ارشد برق قدرت

,منابع آزمون ارشد برنامه ریزی شهری

,منابع آزمون ارشد بهداشت حرفه ای

,منابع آزمون ارشد بیوتکنولوژی

,منابع آزمون ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

,منابع آزمون ارشد بیوشیمی

,منابع آزمون ارشد بیوشیمی بالینی

,منابع آزمون ارشد تاریخ

,منابع آزمون ارشد تجارت بین الملل

,منابع آزمون ارشد تربیت بدنی

,منابع آزمون ارشد تربیت بدنی 94

,منابع آزمون ارشد تربیت بدنی 95

,منابع آزمون ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد

,منابع آزمون ارشد تغذیه

,منابع آزمون ارشد تکنولوژی آموزشی

,منابع آزمون ارشد جامعه المصطفی

,منابع آزمون ارشد جامعه شناسی

,منابع آزمون ارشد جزا

,منابع آزمون ارشد جزا و جرم شناسی

,منابع آزمون ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

,منابع آزمون ارشد جهانگردی

,منابع آزمون ارشد حسابداری

,منابع آزمون ارشد حسابداری 96

,منابع آزمون ارشد حسابداری دانشگاه آزاد

,منابع آزمون ارشد حقوق

,منابع آزمون ارشد حقوق بین الملل

,منابع آزمون ارشد حقوق تجارت بین الملل

,منابع آزمون ارشد حقوق جزا

,منابع آزمون ارشد حقوق خانواده

,منابع آزمون ارشد حقوق خصوصی

,منابع آزمون ارشد حقوق خصوصی 96

,منابع آزمون ارشد حقوق خصوصی 97

,منابع آزمون ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 96

,منابع آزمون ارشد حقوق خصوصی سال 96

,منابع آزمون ارشد حقوق عمومی

,منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد

,منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد 96

,منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد 96

,منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد حسابداری

,منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد حقوق

,منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد روانشناسی بالینی

,منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد عمران

,منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد مدیریت اجرایی

,منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی

,منابع آزمون ارشد رشته حقوق

,منابع آزمون ارشد رشته حقوق خصوصی

,منابع آزمون ارشد رشته علوم تربیتی 1

,منابع آزمون ارشد رشته مدیریت اجرایی

,منابع آزمون ارشد رشته مدیریت بازرگانی

,منابع آزمون ارشد روابط بین الملل

,منابع آزمون ارشد روانشناسی

,منابع آزمون ارشد روانشناسی بالینی

,منابع آزمون ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد

,منابع آزمون ارشد روانشناسی تربیتی

,منابع آزمون ارشد روانشناسی عمومی

,منابع آزمون ارشد زبان

,منابع آزمون ارشد زبان انگلیسی

,منابع آزمون ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

,منابع آزمون ارشد زبان و ادبیات فارسی

,منابع آزمون ارشد زبانشناسی

,منابع آزمون ارشد ساخت و تولید

,منابع آزمون ارشد سازمان سنجش

,منابع آزمون ارشد سراسری 96

,منابع آزمون ارشد سراسری 97

,منابع آزمون ارشد سراسری حسابداری

,منابع آزمون ارشد سراسری معماری

,منابع آزمون ارشد سینما

,منابع آزمون ارشد شبکه های کامپیوتری

,منابع آزمون ارشد شهرسازی

,منابع آزمون ارشد شیمی

,منابع آزمون ارشد شیمی دارویی

,منابع آزمون ارشد صنایع

,منابع آزمون ارشد صنایع دستی

,منابع آزمون ارشد طراحی شهری

,منابع آزمون ارشد طراحی صنعتی

,منابع آزمون ارشد طراحی لباس

,منابع آزمون ارشد طراحی پارچه و لباس

,منابع آزمون ارشد علوم اجتماعی

,منابع آزمون ارشد علوم تربیتی

,منابع آزمون ارشد علوم تربیتی 1

,منابع آزمون ارشد علوم تربیتی 1 دانشگاه آزاد

,منابع آزمون ارشد علوم تربیتی 2

,منابع آزمون ارشد علوم تربیتی 3

,منابع آزمون ارشد علوم سیاسی

,منابع آزمون ارشد علوم قرآن و حدیث

,منابع آزمون ارشد علوم قرآنی

,منابع آزمون ارشد عمران

,منابع آزمون ارشد عمران آزاد

,منابع آزمون ارشد عمران دانشگاه آزاد

,منابع آزمون ارشد عمران سازه

,منابع آزمون ارشد فراگیر

,منابع آزمون ارشد فراگیر پیام نور

,منابع آزمون ارشد فضای سبز

,منابع آزمون ارشد فقه و مبانی حقوق

,منابع آزمون ارشد فلسفه

,منابع آزمون ارشد فلسفه غرب

,منابع آزمون ارشد فناوری اطلاعات

,منابع آزمون ارشد فناوری اطلاعات 96

,منابع آزمون ارشد فیزیوتراپی

,منابع آزمون ارشد فیزیولوژی ورزشی

,منابع آزمون ارشد فیزیک

,منابع آزمون ارشد مامایی

,منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی

,منابع آزمون ارشد مدیریت

,منابع آزمون ارشد مدیریت آموزشی

,منابع آزمون ارشد مدیریت اجرایی

,منابع آزمون ارشد مدیریت بازرگانی

,منابع آزمون ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

,منابع آزمون ارشد مدیریت دولتی

,منابع آزمون ارشد مشاوره

,منابع آزمون ارشد معماری

,منابع آزمون ارشد مهندسی صنایع

,منابع آزمون ارشد مکانیک

,منابع آزمون ارشد نرم افزار

,منابع آزمون ارشد نفت

,منابع آزمون ارشد نقشه برداری

,منابع آزمون ارشد هماتولوژی

,منابع آزمون ارشد هنر

,منابع آزمون ارشد هوافضا

,منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت 96

,منابع آزمون ارشد ویژه پرستاری

,منابع آزمون ارشد پرستاری

,منابع آزمون ارشد پرستاری 96

,منابع آزمون ارشد پرستاری 97

,منابع آزمون ارشد پرستاری ویژه

,منابع آزمون ارشد پزشکی 96

,منابع آزمون ارشد پژوهش هنر

,منابع آزمون ارشد پیام نور

,منابع آزمون ارشد پیام نور 96

,منابع آزمون ارشد پیام نور فراگیر

,منابع آزمون ارشد ژنتیک

,منابع آزمون ارشد ژنتیک پزشکی

,منابع آزمون ارشد کامپیوتر

,منابع آزمون و ضرایب کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

,منابع آزمون کارشناسی ارشد

,منابع آزمون کارشناسی ارشد 1397

,منابع آزمون کارشناسی ارشد برق قدرت

,منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

,منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

,منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1396

,منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق ثبت

,منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

,منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق ثبت

,منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی لباس

,منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 2

,منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 3

,منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی آموزش زبان انگلیسی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری

,منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی زبان شناسی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 1

,منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 2

,منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوب

,منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ

,منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی لباس

,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1)سراسری

,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1

,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2 97-96

,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآنی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد عمران

,منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه غرب

,منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 1

,منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 2

,منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 3

,منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد معماری

,منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

,منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم

,منابع آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد گرافیک

,منابع آزمون کارشناسی ارشد گردشگری

,منابع آزمون کارشناسی ارشد گفتاردرمانی

,منابع آزمون کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

,منابع ازمون ارشد 95 حسابداری

,منابع ازمون ارشد ازاد

,منابع ازمون ارشد برق الکترونیک

,منابع ازمون ارشد بهداشت محیط

,منابع ازمون ارشد جزا دانشگاه ازاد

,منابع ازمون ارشد حقوق ثبت

,منابع ازمون ارشد خصوصی

,منابع ازمون ارشد رشته ی مدیریت

,منابع ازمون ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی

,منابع ازمون ارشد روانشناسی 2

,منابع ازمون ارشد زراعت

,منابع ازمون ارشد زیست سلولی مولکولی

,منابع ازمون ارشد سراسری

,منابع ازمون ارشد سراسری حقوق

,منابع ازمون ارشد سراسری عمران

,منابع ازمون ارشد شیمی کاربردی

,منابع ازمون ارشد هنرهای تصویری وطراحی

,منابع ازمون ارشد وزارت بهداشت

,منابع ازمون ارشد پلیمر

,منابع ازمون ارشد ژئوفیزیک

,منابع ازمون ارشد ژنتیک وزارت علوم

,منابع ازمون کارشناسی ارشد طب سنتی

,منابع سوالات کنکور ارشد برق

,منابع سوالات کنکور ارشد عمران

,منابع سوالات کنکور ارشد مکانیک

,منابع کنکور ارشد برق قدرت

,منابع کنکور ارشد حقوق خصوصی

,منابع کنکور ارشد صنایع

,منابع کنکور ارشد صنایع غذایی

,منابع کنکور ارشد طراحی لباس

,منابع کنکور ارشد هنر

,منابع کنکور ارشد ژنتیک

,منابع کنکور ارشد گرافیک

,منابع کارشناسی ارشد آزمون سراسری

,منابع کارشناسی ارشد کنکور تربیت بدنی

,منابع کارشناسی ارشد کنکور حسابداری

,منابع کارشناسی ارشد کنکور معماری

,منابع کارشناسی ارشد کنکور هنر

,منابع کنکور ارشد96

,منابع کنکور ارشد ادبیات انگلیسی

,منابع کنکور ارشد ادبیات فارسی

,منابع کنکور ارشد ادبیات نمایشی

,منابع کنکور ارشد ارتباط تصویری

,منابع کنکور ارشد اقتصاد

,منابع کنکور ارشد الکترونیک

,منابع کنکور ارشد ام بی ای

,منابع کنکور ارشد برق قدرت

,منابع کنکور ارشد تربیت بدنی

,منابع کنکور ارشد تغذیه

,منابع کنکور ارشد جامعه شناسی 96

,منابع کنکور ارشد جزا

,منابع کنکور ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

,منابع کنکور ارشد حقوق ثبت

,منابع کنکور ارشد خون شناسی

,منابع کنکور ارشد دانشگاه آزاد

,منابع کنکور ارشد رشته ی تربیت بدنی

,منابع کنکور ارشد رشته ی مدیریت دولتی

,منابع کنکور ارشد رشته ی مشاوره

,منابع کنکور ارشد رشته ی معماری

,منابع کنکور ارشد رشته ی کامپیوتر

,منابع کنکور ارشد زبان انگلیسی

,منابع کنکور ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

,منابع کنکور ارشد زیست شناسی

,منابع کنکور ارشد شهرسازی

,منابع کنکور ارشد شهرسازی برنامه ریزی شهری

,منابع کنکور ارشد شیمی

,منابع کنکور ارشد شیمی دارویی

,منابع کنکور ارشد شیمی کاربردی

,منابع کنکور ارشد صنایع

,منابع کنکور ارشد صنایع96

,منابع کنکور ارشد صنایع دستی

,منابع کنکور ارشد صنایع سیستم

,منابع کنکور ارشد صنایع غذایی

,منابع کنکور ارشد صنایع غذایی 96

,منابع کنکور ارشد صنایع غذایی 97

,منابع کنکور ارشد صنایع غذایی دانشگاه ازاد

,منابع کنکور ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت

,منابع کنکور ارشد صنایع چوب

,منابع کنکور ارشد طراحی داخلی

,منابع کنکور ارشد طراحی شهری

,منابع کنکور ارشد طراحی صنعتی

,منابع کنکور ارشد طراحی لباس

,منابع کنکور ارشد طراحی لباس و پارچه

,منابع کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس

,منابع کنکور ارشد علوم قرآن و حدیث

,منابع کنکور ارشد علوم قرآنی

,منابع کنکور ارشد فلسفه غرب

,منابع کنکور ارشد فیزیک ذرات بنیادی

,منابع کنکور ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

,منابع کنکور ارشد نرم افزار

,منابع کنکور ارشد نرم افزار 96

,منابع کنکور ارشد نرم افزار دانشگاه آزاد

,منابع کنکور ارشد نفت

,منابع کنکور ارشد نقاشی

,منابع کنکور ارشد نقشه برداری

,منابع کنکور ارشد هماتولوژی

,منابع کنکور ارشد هنر

,منابع کنکور ارشد هنر سینما

,منابع کنکور ارشد هوافضا

,منابع کنکور ارشد هوش مصنوعی

,منابع کنکور ارشد ژئوفیزیک

,منابع کنکور ارشد ژنتیک

,منابع کنکور ارشد ژنتیک انسانی

,منابع کنکور ارشد ژنتیک پزشکی

,منابع کنکور ارشد ژنتیک پزشکی وزارت بهداشت

,منابع کنکور ارشد گرافیک

,منابع کنکور ارشد گرافیک دانشگاه آزاد

,منابع کنکور ارشد گردشگری

,منابع کنکور ارشد گفتار درمانی

,منابع کنکور ارشد گیاهپزشکی

  • ۹۶/۰۷/۱۶
  • منابع آزمون کشاورزی منابع آزمون کشاورزی

منابع ازمون ارشد ژئوفیزیک

منابع ازمون ارشد ژنتیک وزارت علوم

منابع ازمون کارشناسی ارشد طب سنتی

منابع سوالات کنکور ارشد برق

منابع سوالات کنکور ارشد عمران

منابع سوالات کنکور ارشد مکانیک

منابع کارشناسی ارشد آزمون سراسری

منابع کارشناسی ارشد کنکور تربیت بدنی

منابع کارشناسی ارشد کنکور حسابداری

منابع کارشناسی ارشد کنکور معماری

منابع کارشناسی ارشد کنکور هنر

منابع کنکور ارشد ادبیات انگلیسی

منابع کنکور ارشد ادبیات فارسی

منابع کنکور ارشد ادبیات نمایشی

منابع کنکور ارشد ارتباط تصویری

منابع کنکور ارشد اقتصاد

منابع کنکور ارشد الکترونیک

منابع کنکور ارشد ام بی ای

منابع کنکور ارشد برق قدرت

منابع کنکور ارشد تربیت بدنی

منابع کنکور ارشد تغذیه

منابع کنکور ارشد جامعه شناسی 96

منابع کنکور ارشد جزا

منابع کنکور ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

منابع کنکور ارشد حقوق خصوصی

منابع کنکور ارشد زبان انگلیسی

منابع کنکور ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

منابع کنکور ارشد زیست

منابع کنکور ارشد صنایع

منابع کنکور ارشد صنایع غذایی

منابع کنکور ارشد طراحی لباس

منابع کنکور ارشد ژنتیک

منابع کنکور ارشد96

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی