منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰


معرفی کارشناسی ارشد توسعه روستایی سنجش امیرکبیر


معرفی رشته کارشناسی ارشد توسعه روستایی :

برای حل مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع روستایی، باید از محیط روستایی شناخت علمی و عینی وجود داشته باشد. به همین منظور رشته کارشناسی ارشد توسعه روستایی تدوین شده است.

کارشناسی ارشد توسعه روستایی شناخت علمی حیات اجتماعی روستاییان و دانش روشنگری است که با وجود جدید بودنش وظیفه سنگینی را در راستای شناخت علمی زندگی اجتماعی کشورهای در حال توسعه بر دوش کشیده است.

رشته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دارای دو گرایش توسعه اجتماعی و مدیریت توسعه می باشد.


در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل:  برنامه درسی (سرفصلکارشناسی ارشد توسعه روستایی و تعداد واحدها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، معرفی سایر رشته های ارشد و دکتری علوم اجتماعی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار رشته کارشناسی ارشد توسعه روستایی ارایه می شود.

 

برنامه درسی (سر فصل) کارشناسی ارشد توسعه روستایی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اصلی مشترک : 16 واحد
دروس تخصصی هر گرایش : 8 واحد
دروس اختیاری : 4 واحد
پایان نامه : 4 واحد

 

معرفی کارشناسی ارشد توسعه روستایی  سنجش امیرکبیر


  • ۹۶/۰۸/۰۶
  • منابع آزمون کشاورزی منابع آزمون کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد پژوهش هنر

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه مدیریت

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد گفتاردرمانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد گیاه پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

منابع آزمون کارشناسی ارشدمهندسی صنایع

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد 96

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد روانشناسی بالینی

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد صنایع غذایی

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد عمران

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد مدیریت بازرگانی

منابع ازمون کارشناسی ارشد رشته ی مترجمی زبان انگلیسی

منابع ازمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق

منابع ازمون کارشناسی ارشد طب سنتی

منابع ازمون کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه ازاد

منابع ازمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی

منابع ازمون کارشناسی ارشد قدرت

منابع ازمون کارشناسی ارشد نانومواد

منابع ازمون کارشناسی ارشد پیام نور

منابع ازمون کارشناسی ارشددانشگاه ازاد

منابع ازمون کارشناسی ارشدمشاوره در مامایی

منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد حقوق

منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد فیزیک

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 2

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی mba

منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 2

منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی

منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی لباس

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

منابع کنکور کارشناسی ارشد فلسفه غرب

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی

منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت روانشناسی بالینی

چکیده مهم ترین منابع آزمون کارشناسی ارشد ادیان و عرفان