منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

معرفی رشته اکوهیدرولوژی  - سنجش امیرکبیر

 

رشته اکوهیدرولوژی 

کارشناسی ارشد رشته اکوهیدرولوژی یک گرایش جدید و بین رشته ای است که در ادامه دوره کارشناسی  رشته  های  مرتع و آبخیزداری، محیط زیست، علوم مهندسی آب و عمران آب دایر می شود. داوطلبان پس از گزینش می توانند این دوره را ادامه داده و به عنوان کارشناس ارشد با آگاهی بیشتر و نگرش عمیق تر به شناخت تعامل بین چرخه های هیدرولوژی و اکوسیستم ها و بررسی رفع مشکلات ناشی از فعالیت های انسان در بهم خوردن تعادل ظریف بین منابع آبی و پایداری محیط که در تامین غذای انسان، حفاظت خاک و زیبایی محیط دخیل هستند بپردازند .

هدف از راه اندازی این دوره ، تربیت متخصصینی است که با کسب دانش ها و مهارت های مربوطه بتوانند به کار آموزش، تحقیق، برنامه ریزی و مدیریت برای حفظ و اصلاح فرایند آبخیزها از طریق اقدامات اکولوژیکی،  توسعه کیفیت اکوسیستم ها و بهره وری از توان اکولوژیک آنها با ترکیب کردن راه حلهای ساختاری، تکنولوژیکی و اکولوژیکی مشغول گردند. لازم به ذکر است از آنجا که هر کدام از علومی که با سیستمهای آب و حیات سروکار دارند (مانند مانند علوم مربوط به مناطق خشک و نیمه خشک، نواحی ساحلی، مصب رودها و نواحی شهری)، وقتی درکنار هم قرار میگیرند بین انها شکافی از نظر شناخت فرایندهای هیدرولوژیکی و ارتباط آن با حیات مشاهده میشود، در اینصورت است که تربیت متخصص در گرایش اکوهیدرولوژی ضروری به نظر می رسد.

دانش آموختگان این رشته به عنوان کارشناس ارشد اکوهیدرولوژی می توانند در یکی از مشاغل آموزشی، پژوهشی و اجرایی انجام وظیفه نماِند. این دانش آموختگان با کسب آگاهی بیشتر در زمینه شناخت تعامل بین چرخه های هیدرولوژی و اکوسیستم ها، قادر خواهند بود در تعادل بین منابع آبی و پایداری محیط که در تامین غذای انسان، حفاظت خاک و زیبایی محیط دخیل هستند ایفای نقش نمایند.

 

معرفی رشته اکوهیدرولوژی  - سنجش امیرکبیر

 منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی


  • ۹۶/۱۱/۲۵
  • منابع آزمون کشاورزی منابع آزمون کشاورزی

منابع آزمون ارشد پزشکی 96

منابع آزمون ارشد پژوهش هنر

منابع آزمون ارشد پیام نور

منابع آزمون ارشد پیام نور 96

منابع آزمون ارشد پیام نور فراگیر

منابع آزمون ارشد ژنتیک

منابع آزمون ارشد ژنتیک پزشکی

منابع آزمون ارشد کامپیوتر

منابع آزمون و ضرایب کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

منابع آزمون کارشناسی ارشد

منابع آزمون کارشناسی ارشد 1397

منابع آزمون کارشناسی ارشد برق قدرت

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1396

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق ثبت

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق ثبت

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی لباس

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 2

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 3

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی آموزش زبان انگلیسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی زبان شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 1

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 2

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوب

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ

منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی لباس

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1)سراسری

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2