منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

دروس و منابع  کنکور ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی سنجش امیرکبیر

واحدهای درسی

تعداد واحدهای درسی که دانشجویان این دوره باید براساس برنامه وزارت علوم و تحقیقات بگذرانند در مجموع ۱۳۸ واحد به صورت زیر می‌باشد:

 

§         درس‌های عمومی: ۲۱ واحد

§         درس‌های علوم پایه: ۲۰ واحد

§         درس‌های اصلی کشاورزی: ۴۳ واحد

§         درس‌های تخصصی الزامی: ۴۴ واحد

§         درس‌های تخصصی اختیاری: ۶ واحد

§         پروژه: ۲ واحد

§         کارآموزی: ۲ واحد

دروس امتحانی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی

درس‌های امتحانی کنکور کارشناسی ارشد شامل موارد زیر است:

§         زبان خارجی

§         اقتصاد خرد

§         اقتصاد کلان

§         اقتصاد سنجی

§         اقتصاد منابع طبیعی

§         اقتصاد توسعه کشاورزی و سیاست کشاورزی

§         مدیریت مزرعه

برخی کتب قابل توصیه جهت دروس فوق عبارتند از:

اقتصاد خرد

§         تئوری و مسائل اقتصاد خرد تالیف دومینیک سالواتوره ، ترجمه ی حسن سبحانی، انتشارات نشر نی

§         نظریه‌ی اقتصاد خرد (جلد اول) تالیف سی.ای فرگوسن و ترجمه ی محمود روزبهان، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

§         اقتصاد خرد و مجموعه سوالات چهار گزینه ای اقتصاد خرد  کارشناسی ارشد نوشته ی دکتر محسن نظری، انتشارات پوران پژوهش

دروس و منابع رشته اقتصاد کشاورزی سنجش امیرکبیر

 

اقتصاد کلان

§         اقتصاد کلان ۱ و ۲، نوشته ی تیمور رحمانی، انتشارات برادران

§         اقتصاد کلان ۱ و ۲، نوشته ی محمود روزبهان، انتشارات تابان

§         اقتصاد کلان،نوشته ی فریدون تفضلی، نشر نی

§         ۲۰۰۰  تست اقتصاد کلان، نوشته‌ی دکتر محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

§         ۹۰۰۰ تست راجع به نظریه‌ها و مسائل اقتصاد کلان، تالیف دکتر تیمور رحمانی

اقتصاد منابع طبیعی

§         اقتصاد منابع طبیعی، نوشته دکتر صادق خلیلیان، انتشارات سازمان جنگلها و مراتع کشور

§         اقتصاد منابع، نوشته رحمان خوش اخلاق، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان

§         اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، نوشته محسن ابراهیمی و علی سوری، انتشارات بوعلی سینا

منابع کنکور ارشد اقتصاد کشاورزی سنجش امیرکبیر

اقتصاد و توسعه و سیاستهای کشاورزی

§         توسعه اقتصاد کشاورزی در جهان سوم، نوشته مایکل تودارو و ترجمه غلامعلی فرجادی، انتشارات موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه

§         الگوی تعیین قیمت و سیاست‌های کشاورزی، نوشته دکتر سید صفدر حسینی، انتشارات دانشگاه تهران

§         سیاست توسعه کشاورزی علیرضا کرباسی (جزوه تایپی منتشرنشده)

 اقتصادسنجی

§         جلد اول و دوم مبانی اقتصاد سنجی، نوشته دامودار گجراتی و ترجمه حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران

§         اقتصادسنجی: تک معادلات با فروض کلاسیک (بخش اول و دوم)  دکتر مسعود درخشان، انتشارات سمت

مدیریت مزرعه

§         مدیریت واحدهای کشاورزی و دامپروری، نوشته رونالد دی کی و ترجمه محمد رضا اسلان بر، انتشارات دانشگاه ارومیه

§         مدیریت واحدهای کشاورزی، نوشته دکتر بهاالدین نجفی و دکتر جواد ترکمانی، انتشارات دانشگاه شیراز

§         اصول مدیریت و مدیریت کشاورزی، نوشته دکتر سید مهریار صدرالاشرافی، انتشارات دانشگاه تهران

§         مدیریت کشاورزی، نوشته سیاوش دهقانیان، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

دروس و منابع رشته اقتصاد کشاورزی سنجش امیرکبیر