منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

منابع کنکور ارشد دام و طیور سنجش امیرکبیر

تعداد سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- دام و طیور 180 سوال است که زمان پاسخگویی به آنها 150 دقیقه می باشد.

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد دام و طیور:

زبان عمومی و تخصصی:

      1ـ کتاب های ( عمومی و تخصصی)

      2ـ زبان تخصصی علوم دامی  

      Understanding Animal Breeding (R.Bourdon) -3      

      4ـ (Animal Nutrition (Mcdonald etal   

ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش‌های کشاورزی:

   1ـ مبانی ژنتیک (دکتر محمد تقی آساد)

   2ـ ژنتیک و اصلاح دام (دکتر محمد امین بخش)

   3ـ مفاهیم اصلاح نژاد (ترجمه مرتضی پشمی و همکاران)

   4ـ ژنتیک و مسائل آن (ترجمه هوشنگ خاوری خراسانی و صداله سپاه منصور)

   5 ـ آشنائی با ژنتیک کمی (فالکونر؛ ترجمه دکتر مصطفی ولی‌زاده، دکتر محمد مقدم)

   6ـ جزوه اصلاح دام دانشگاه تهران (خرسند بنداری)

   7ـ جزوه اصلاح دام دانشگاه تهران  (دکتر محمد مرادی شهر بابک)

   8ـ طرح‌های آزمایشی در کشاورزی‌ (دکتر مصطفی ولی‌زاده، دکتر محمد مقدم)

  9ـ طرح‌های آزمایشی در پژوهش‌های کشاورزی (دکتر بهمن یزدی صمدی، دکتر مصطفی ولی‌زاده، دکتر عبدالمجید رضایی)

منابع آزمون کارشناسی ارشد دام و طیور سنجش امیرکبیر

 

بیوشیمی:

          بیوشیمی عمومی برای دانشجویان پزشکی (دکتر پرویز شهبازی، دکتر ناصر ملک نیا)

        2ـ چکیده بیوشیمی (دکتر پروین پاسالار)

        3 ـ بیوشیمی هارپر    

منابع آزمون کارشناسی ارشد دام و طیور سنجش امیرکبیر

 

تغذیه دام: 

   1ـ تغذیه دام (‌مک دونالد و همکاران؛ ترجمه دکتر رشید صوفی سیاوش و حسین جان‌محمدی)

   2ـ تغذیه مرغ (دکتر جواد پور رضا)

   3ـ تغذیه طیور (دکتر ابوالقاسم گلیان)

پرورش دام و طیور:

   1ـ اصول پرورش گاوهای شیرده (دکتر غلامرضا قربانی، دکتر حشمت اله خسروی نیا)

   2ـ پرورش گاوشیری (دکتر محمد جواد ضمیری)

   3ـ اصول نگهداری و پرورش گوسفند (دکتر منوچهر سعادت نوری، دکتر صدراله سپاه منصور)

   4ـ پرورش گوسفند (دکتر مرتضی عزت‌پور)

   5ـ پرورش طیور (دکتر حسن کرمانشاهی)

   6ـ راهنمای کامل پرورش طیور (محسن فرخویی و همکاران)

   7ـ اصول علمی و عملی پرورش طیور (دکتر جواد پور رضا)

منابع آزمون ارشد دام و طیور سنجش امیرکبیر

 

آناتومی و فیزیولوژی دام:

   1ـ فیزیولوژی دام (دکتر محمد جواد ضمیری)

   2ـ تولید مثل در گاو (دکتر محمد جواد ضمیری)

   3- تولید مثل در پرندگان (دکتر محمد جواد ضمیری)

   4ـ فیزیولوژی تولید مثل (دکتر محمد جواد ضمیری)

   5ـ فیزیولوژی تولید مثل (دکتر مسعود هاشمی، دکتر سعید حسنی)

   6ـ تولید مثل در حیوانات اهلی (حافظ؛ ترجمه دکتر علی‌رضا محمد زاده)

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد دام و طیور سنجش امیرکبیر