منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم خاک 96 - 97

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم خاک ( سنجش امیرکبیر )

تعداد سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم خاک 180 سوال است که زمان پاسخگویی به آنها 150 دقیقه می باشد.

جزوات کنکور ارشد مهندسی علوم خاک:

زبان عمومی و تخصصی:

1ـ کتاب های ( عمومی و تخصصی) 

2ـ زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته علوم خاک

شیمی و حاصلخیزی خاک:

1ـ شیمی خاک Bohne، ترجمه حسام مجلسی

2ـ شیمی خاک، دکتر اوستان

3ـ مدیریت حاصلخیزی برای کشاورزی پایدار، دکتر سواقبی و دکتر اردلان

فیزیک خاک:

1ـ مبانی فیزیک خاک، دکتر برزگر

2ـ فیزیک خاک کاربردی، دکتر محبوبی

بیولوژی خاک: 

1ـ میکروبیولوژی خاک، دکتر امتیازی

2ـ بیولوژی خاک، دکتر صالح راستین

پیدایش و رده‌بندی خاک‌ها:

1ـ پیدایش و رده‌بندی خاک، محمد بای بوردی

2ـ مبانی خاک‌شناسی، ترجمه دکتر شهلا محمودی و دکتر مسعود حکیمیان

3ـ مبانی خاک‌شناسی و رده‌بندی خاک، دکتر فریدون سرمدیان

4ـ جزوه دانشگاه تهران،دکتر شهلا محمودی

5ـ جزوه دانشگاه اصفهان، دکتر جلالیان

فرسایش و حفاظت خاک:

1ـ فرسایش آبی، دکتر رفاهی

2ـ فرسایش بادی، دکتر رفاهی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم خاک سنجش امیرکبیر