منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع آزمون ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ازمون کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ازمون ارشد کشاورزی, منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کنکور ارشد کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

تعداد سوالات و منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت حاصلخیزی  زیست فناوری و منابع خاک (کد 1308) سنجش امیرکبیر

منابع آزمون ارشد علوم خاک سنجش امیرکبیر

 

آزمون کارشناسی ارشد سال 96 در رشته مجموعه مدیریت حاصلخیزی  زیست فناوری و منابع خاک با ارائه یک دفترچه 155 سؤالی برگزار شد.

این دفترچه شامل دروس:

زبان عمومی و تخصصی با 30 سؤال

شیمی و حاصلخیزی خاک با 25 سؤال

فیزیک خاک با 25 سؤال

بیولوژی خاک با 25 سؤال

پیدایش و رده بندی خاک با 25 سؤال

فرسایش و حفاظت خاک با 25 سؤال می باشد.

برای این 155 سؤال در مجموع 150 دقیقه مهلت پاسخگویی در نظر گرفته شده است.

 

تعداد سوالات و منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی خاک (کد 1308) سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم خاک سنجش امیرکبیر